Koneiden vuokrauskäyttö

Koneiden vuokrauskäyttö

14.6.2020 Yleinen 0

Tarkennuksia Heinolan Ilmailukerho ry:n käyttöluvissa olevien koneiden vuokrauskäytäntöön 6.6.2009 alkaen

Kerhon käyttöluvissa on neljä lentokonetta OH-CIP, OH-CFJ, OH-PCN ja OH-KST. Koneiden omistajat vastaavat niiden lentokelpoisuudesta ja riittävästä vakuuttamisesta. Vaurion sattuessa on vuokraaja velvollinen korvaamaan omistajalle kaskovakuutuksen omavastuuosuuden, mikä löytyy kunkin koneen vakuutustodistuksesta. Koneita vuokrataan vain kerhon jäsenille. Vuokraustoiminnan lisäksi koneita käytetään koulutus-, palolento- ja SAR-lentotoimintaan kerhon tarpeen mukaisesti.

Koneen vuokraajalla on oltava tyypit vuokraamaansa koneeseen. Ellei ole, voi hän suorittaa ne kerhon lennonopettajan toimesta. Epäselvissä tapauksissa vaaditaan tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa.
Samoin, jos on ollut lentämättä päällikkönä 90 vrk, on lennettävä yksin kolme lentoonlähtöä ja laskua tai koululento opettajan kanssa, ennen kuin voi ottaa matkustajia mukaansa.

Viime mainittua ilmailumääräystä on laajennettu nelipaikkaisten OH-CFJ, OH-PCN ja OH-KST koneiden osalta siten, että alle 150 tunnin lentokokemuksella vaaditaan koululento, jos ei ole lentänyt ko. koneella päällikkönä viimeisen 90 vrk:n aikana. Piper ja Cessna 172-koneet ovat eri tyyppejä, joten ne vaativat oman erillisen koululentonsa. Koululennon yhteydessä opettaja kuulustelee käsikirjan oleellisilta osin, kuten kuormauksen, lentoonlähtömatkan, maksimi sivutuulikomponentin, laskuharjoitukset maksimikuormalla, kaasuttimen imuilman lämmittimen käyttö jne. Koululento kuitataan oppilaan lentopäiväkirjaan.

Heinolan Ilmailukerho ry
Hallitus